Trung tâm Anh ngữ Âu Việt Mỹ xin thông báo tuyển dụng giáo viên tiếng Anh và nhân viên kinh doanh tại Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL. Số lượng: 02 GV – 02 NV

Thông tin việc làm Cần Thơ: tuyển dụng nhân viên bảo vệ, bán thời gian hoặc toàn thời gian. Lương khởi điểm từ 4 triệu/tháng. Sinh viên có thể xếp theo lịch học, được ký hợp đồng lao động, hưởng đầy đủ đãi ngộ,…

Tóm tắt nội dung: Công ty Dịch vụ vệ sinh Bảo Quang, tuyển dụng, nhân viên hành cánh nhân sự, nhân viên giám sát, lao động phổ thông, việc làm Cần Thơ, tuyển dụng Cần Thơ,…

Nội dung tóm tắt: công ty Phong Thịnh, tuyển dụng, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, trợ lý giám đốc, học việc, việc làm cần thơ, tuyển dụng cần thơ