Cafe Hàn Huyên

Cafe Hàn Huyên đã tạo cho mình một nét riêng, quán chỉ chuyên chơi dòng nhạc Trịnh và những tình khúc đã trở nên bất hủ trong tim người yêu nhạc,…