VIP 1

Trung tâm Nhật ngữ Komorebi

Trung tâm giảng dạy tiếng Nhật Cần Thơ – Nhật ngữ Cần Thơ – Nhật ngữ Komorebi. Địa chỉ: 183 Võ Văn Kiệt, Cần Thơ. Điện thoại: 0292 6.523.999 – 0901.275.888.